ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Διεύθυνση - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Διεύθυνση: ΔΕΛΦΩΝ 61 Τ.Κ. - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.Κ.: 32100
Περιοχή - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Περιοχή: Λιβαδειά Κατηγορία - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τηλέφωνο - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Τηλέφωνο: 2261020438 Fax - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Fax: 2261020438
Κινητό - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κινητό: 6944711591 E-mail - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ E-mail: dim.tassios@gmail.com
Υπεύθυνος - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Υπεύθυνος: ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλέφωνο υπεύθυνου - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα - ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ιστοσελίδα:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης -  υποστήριξης μελετών και ανάληψης - επίβλεψης τοπογραφικών έργων, με 25ετή εμπειρία στον χώρo, διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.   Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς :   - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11)   - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &nb...
Επισκέπτες: 7268

ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης -  υποστήριξης μελετών και ανάληψης - επίβλεψης τοπογραφικών έργων, με 25ετή εμπειρία στον χώρo, διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
 
Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς :
 
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11)
 
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
 • Αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων 
 • (Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεις - Πίνακες Αναλογισμού - Εμβαδομετρήσεις  - Κατατμήσεις Γηπέδων)
 • Εξαρτήσεις τοπογραφικών στα συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ)
 • Οριζοντιογραφίες για μελέτες έργων και Ψηφιοποίηση χαρτών 
 • (Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους DTM, τομές –ογκομετρήσεις)
 • Εκπόνηση σχεδίων για Δασαρχείο
 • Διόρθωση διαγραμμάτων για Κτηματολόγιο
 • Οριοθετήσεις  και  Χαράξεις
 •  Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τεχνικών έργων (οδοποιϊας, εκσκαφές, κτίρια, κλπ)
 • Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
 • Διανομών κλήρων
 • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • Καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 
Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 1205  (με χρήση και ως GPS)
 
Αυτόνομο Σύστημα GPS Leica 1200 System με δέκτες δύο συχνοτήτων.
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 
Σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD Civil 3D 2012
Λογισμικό απόδοσης Ταχυμετρία – Toporest 2007 με χρήση AutoCAD
Λογισμικό απόδοσης  Plusmap της CADLAB  με χρήση AutoCAD
Σχεδιαστικό Λογισμικό μελετών  Οδοποιίας  ΑΝΑΔΕΛΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
Σχεδιαστικό Λογισμικό  Οδοποιίας  ΑΝΑΔΕΛΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
Συνεχή υποστήριξη σε προγράμματα της Autodesk μέσω της πιστοποιημένης εταιρίας ανάπτυξης λογισμικού CADLAB.
 
(Βλέπε Πιστοποιητικά στις φωτογραφίες)
 
 • Τεχνικό γραφείο τοπογραφικών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικά, Λιβαδειά
 • Τεχνικό γραφείο μελετών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Ενεργειακός επιθεωρητής, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικές μελέτες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικά διαγράμματα, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Οικονομικές άδειες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Άδειες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Βεβαίωσεις μηχανικών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικές εργασίες, Λιβαδειά - Βοιωτία